Årsmøtet 2021

09.02.2021

Da har årsmøtet i 2021 gått av stabelen 7. februar på Teams, og du kan finne referat fra årsmøtet her

Nye kandidater har fått sine verv, og nytt styre er som følger:

Leder: Jens Peder Nielsen

Nestleder: Heidi Mari Fredriksen
Sekretær: Camilla Carcary
Kasserer: Anne Elin Olsen
Styremedlem: Marianne Ihlang
Vara 1: Siw Torunn Kasin
Vara 2: Maria Weidemann

Dette er årets valgkomite:

Leder: Camilla Anett Akslen

Nestleder: Michelle Lysholt
Vara: Cathy Solvik