Invitasjon årsmøte 2022

19.02.2022
Rosie, fotograf Ada Marlene Vrolijk
Rosie, fotograf Ada Marlene Vrolijk

Lørdag 2. april 2022 på Starum, Norsk Hestesenter, kl 18.00

Vi ønsker med dette å invitere til foreningens årsmøte for 2022 på Starum, Norsk Hestesenter, Lena i Toten, i forbindelse med kåring av spesialraser samme dag. Endelig kan vi treffes fysisk. Vi håper dere kan tenke dere å sette av dagen til å se på kåring av Gypsy Cob og andre spesialraser, samt felles diskusjon om Gypsy Coben's videre fremtid denne lørdagen. Det vil bli matservering, så vi er avhengig av at folk melder seg på slik at vi kan bestille mat til alle, pris og bestilling kommer vi tilbake til.

Det kan være at vi endrer tidspunktet etter når kåringen er ferdig, det betyr at årsmøtet evt. kan starte tidligere. Vi har bedre oversikt når påmeldingsfristen for hingster har gått ut 03.03.22.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 05.03.2022.

Dette kan sendes på mail til styret@ngcf.no.

Fullstendig saksliste blir sendt til medlemmene på mail og lagt ut på vår Facebook gruppe for medlemmer, samt hjemmesiden www.ngcf.no på medlemssiden senest 12.03.2022.

Stemmer pr post eller e-post må være oss i hende senest 26.03.2022. Dette kan sendes pr post til Norsk Gypsy Cob Forening, v/sekretær Camilla Carcary, Kjellveien 25,1407 Vinterbro (ved sending av vanlig post må det være poststemplet senest 26.03.21, men send helst før, da vi ikke kan telle stemmer i etterkant hvis det ikke kommer fram i posten innen dato for årsmøtet), eller pr. e-post til styret@ngcf.no.

Hvordan avgi stemme pr. post eller e-post:

Vanlig post: Stemmearkene må legges i en nøytral konvolutt, og denne igjen må legges i en konvolutt som sendes til NGCF v/Camilla Carcary.

Husk å skrive medlemmets navn på baksiden av ytterste konvolutt!

E-post: skriv nr på sak fra sakslisten og svaret ditt etter nummer. I emnefeltet skriver du stemmegivning årsmøtet 2022.

Alle er velkomne på årsmøte, men det er kun medlemmer som har stemmerett (medlemskontigent må være betalt og kvittering fremvises senest en uke før årsmøtet).

Følgende verv er på valg i år:

Leder 1 år

Nestleder 2 år

Sekretær 2 år

Styremedlem 2 år

Vara 2 år

Vara 1 år

Valgkomitè/kontrollkomitè

Vara 3 år

Dato for påmelding til årsmøte kommer vi tilbake til med tanke på bestilling av mat.

Vel møtt til en hyggelig dag i godt selskap. Vi håper å se så mange som mulig av dere på årsmøtet. Vi håper at de som ikke kan delta allikevel bidrar med stemmer og saker til årsmøtet. Det vil bli kåring av hingster fra morgenen, vi håper det vil være flere Gypsy Cob hingster som er påmeldt kåring i år.

Vennlig Hilsen

Styret, Norsk Gypsy Cob Forening