Enda en hingst kåret!

05.05.2021

Chywoon King William, aka Bill, er kåret i TGCA i moderstamboken i UK. I følge avlsplanen til Norsk Gypsy Cob Forening kan man bruke kåringsgrad fra annet land, men man må vise ny bruksprøve og veterinærundersøkelse. 

Eier til Chywoon King William (Ragnar Kjærnes), sendte inn søknad om å få godkjent kåringsgrad, samt digital ride- og kjøreprøve og veterinærattest. Han er nå kåret for bruk i avl i Norge! Gratulerer. 

Sire: Old Bill, Dam: Chywoon Rosie (mor ikke dna verifisert)

Født 01.05.2015

Oppdretter: Carol Smettem Minson, UK