Referater fra årsmøter!

07.06.2020

Her ligger en oversikt over referater fra årsmøter og ekstraordinære årsmøter.

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015: