Styre og valgkomite!!

07.06.2020

Her finner du oversikt over hvem som sitter i styret og i valgkomiteen.


Styret 2022:

Leder: Camilla Carcary
Nestleder: Marianne Ihlang 
Sekretær: Cicilie Bratli 
Kasserer: Anne Elin Olsen
Styremedlem: Ronja Charlott Spjell
Vara 1: Frid Storm Johansen 

Vara 2: Kristin Helene Olsen

(Du kan kontakte styret på styret@ngcf.no)


Siro's Mellow, Fotograf Ada Marlene Vrolijk
Siro's Mellow, Fotograf Ada Marlene Vrolijk

Valg- og kontrollkomite:

Leder: Cathrine Siro

Nestleder: Hedvik Amanda Johansen Grimstad
Vara: Julia Kubicka

(Du kan kontakte valg- og kontrollkomite på valgkomite@ngcf.no)


Cob's of Norways Aurora
Cob's of Norways Aurora