Styre og valgkomite!!

07.06.2020

Her finner du oversikt over hvem som sitter i styret og i valgkomiteen.


Styret 2022:

Leder: Camilla Carcary
Nestleder: Marianne Ihlang 
Sekretær: Cicilie Bratli 
Kasserer: Anne Elin Olsen
Styremedlem: Cathrine Helene Myhre
Vara 1: Siw Torunn Kasin 

Vara 2: Maria Weidemann

(Du kan kontakte styret på styret@ngcf.no)


Siro's Mellow, Fotograf Ada Marlene Vrolijk
Siro's Mellow, Fotograf Ada Marlene Vrolijk

Valg- og kontrollkomite:

Leder: Cathrine Siro

Nestleder: Lisa F. Nordheim
Vara: Sofie Johnsson

(Du kan kontakte valg- og kontrollkomite på valgkomite@ngcf.no)


Cob's of Norways Aurora
Cob's of Norways Aurora