Hva får du som medlem i NGCF?

07.06.2020
Troya
Troya
  • Medlemsblad tilsendt i posten ca 2 ganger i året. Her kan du lese mer om andre medlemmer, og om aktiviteter i foreningen. Vi håper medlemmene vil være med aktivt i arbeidet med å lage stoff til bladet, slik at det blir noe interessant å lese for alle.
  • Tilbud om å delta på forskjellige aktiviteter og kurs. Jo flere medlemmer vi får, dess lettere blir det å få til arrangementer. Vårt årlige store arrangement skjer i forbindelse med årsmøtet og/eller en utstilling. Da koser vi oss sammen hele helgen. Tips oss om hva dere ellers ønsker!
  • Vi holder deg oppdatert ang. avl, registrering og utstillinger.
  • Vi har jevnlig kontakt med Norsk Hestesenter, og videreformidler informasjon til medlemmene våre.
  • Vi følger også hele tiden litt med på hvilke hester som er til salgs og hvem som er på utkikk etter hest. I medlemsbladet vil det være anledning til å annonsere.
  • Rabatt på utstillinger og arrangementer i regi av NGCF
  • Og selvfølgelig: stemmerett på årsmøtet. Vær med å påvirk arbeidet for rasen :)