Midd hos hest   av veterinær Mia Mehlum Henriksen

01.10.2023

Fra seminaret som ble holdt på Breivoll Gård DNT, 2. september 2023:

Sår, skorpedannelse og fortykning av huden, samt bakterieinfeksjoner kommer ikke av selve midden, men at hesten opplever kløe og ubehag og klør seg på skarpe gjenstander som steiner, kanter, stallinteriør etc. Det er dette som fører til sekundærproblematikk som også må behandles. Mugg kan også være sekundærproblematikk da huden blir utsatt for ytre traumer ved kløing, og sår heles ikke pga vedvarende kløing på gjenstander. 


Noen hester viser få eller ingen symptomer, men kan allikevel være bærere av midden. Det er en form for "allergi" for midden som gjør at noen får mer symptomer enn andre. 


For å begrense smitte kan nye hester som kommer til en stall isoleres i en egnet utegang/padock mens man behandler hesten for midd. Det er selvsagt ingen garanti for at man blir kvitt midden. Den lever i miljøet rundt oss i opptil 70 dager uten vert ved idelle klimaforhold. Vanskelig å bruke eliminering i avlen da hester med sterke symptomer på CPL kan ha lav arvbarhet, mens det motsatt kan gjelde for hester med få eller ingen symptomer (de kan ha høy arvbarhet). Forebygging og behandling er viktigst.

Det er ingen enkel oppgave å skulle eliminerer midden totalt, da må man isolere seg fra steder hvor andre hester ferdes; altså arrangementer med hest, være sammen med andre fra andre staller etc. Det er allikevel viktig å jobbe forebyggende for å få ned middantall og smittemuligheter så godt man klarer. Her er det viktig å behandle de hestene som ikke har symptomer også, for er de på samme stall/flokk, og bruker de samme stedene er sannsynligheten stor for at de er smittebærere av midden. Husk også å isolere nyankomne hester, spesielt importhester, den perioden de behandles mot midd, og sørg for at utstyr ikke brukes om hverandre hvis man kan unngå det. Nedenfor finner du litteratur som finnes for de som er interessert i å lese mer om midd og behandling:


Vi håper på mer innsikt i problematikken når den norsk/svenske studien vedr midd hos hest er klar. Da vil vi invitere til et nytt seminar om tematikken, og kanskje er det mulig å forebygge og behandle bedre enn i dag med den innsikten man håper å få. 


"Flower of sulphate" er det mange kjenner som svovelpulver. Mange blander denne ut med mineralolje for å kunne smøre denne inn i hovskjegg og på huden på beina. Flere gir uttrykk for at dette er en behandling som fungerer godt forebyggende. Det er verd et forsøk. Husk at dette er et sammendrag av et helt foredrag, altså foilene som ble brukt under foredraget. Hver foil ble supplert med utfyllende informasjon som man dessverre går glipp av når man ikke har vært tilstede. 

Vi håper å kunne ha et oppdaterende foredrag om samme tema når studien om midd er klar. Da håper vi så mange som mulig har mulighet til å delta da dette er et viktig tema for denne og flere andre tunge raser.