Registerinndeling i stambok og avkom etter ukåret far

17.02.2021

Har du et avkom etter ukåret hingst som er registrert i C-registeret? Da har vi en hyggelig nyhet; alle avkom kan få oppjustert sin registertilhørighet hvis far/hingsten blir kåret. Dette vil ha tilbakevirkende kraft. 

Det er du som er eier av avkommet som må sørge for å kontakte Norsk Hestesenter (NHS) og få endret registertilhørighet og betale for å oppgradere passet.