Registrering av Gypsy Cob i Norge

07.06.2020
Cathrine Siro med sitt trekløver: Sessa, Mellow og Miss Lion King
Cathrine Siro med sitt trekløver: Sessa, Mellow og Miss Lion King

Norsk Gypsy Cob Forening er den offisielt godkjente avlsorganisasjonen av Gypsy cob i Norge. Norsk Gypsy Cob Forening har i samarbeid med Norsk Hestesenter utarbeidet en avlsplan som ble godkjent for første gang 8. november 2006. 

Norsk Hestesenter (NHS) dokumenterer avstamming for Gypsy Cob gjennom DNA-testing, og registrerer Gypsy Cob etter oppdrag fra NGCF i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i Landdyrsporbarhetsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-04-07-637) og Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-01- 31-145). Importerte hester av rasen kan registreres direkte i stamboken for Gypsy Cob hvis de er registrert i forbund listet opp i vedlegg 1 og retningslinjer som er gitt der. Disse skal registreres inn i stamboken som Gypsy Cob, uavhengig av rasenavn brukt i forbund hvor hesten har fått utstedt pass (f.eks Irish Cob, tinker), da dette er samme rase.

Stambok for Gypsy Cob er inndelt i et register hvor alle Gypsy Cob registreres i ulike nivåer avhengig av avstamning og godkjente ledd i denne. Vi har et A, B og C register med hver sine kriterier for å kunne være registrert i de forskjellige registrene. 

Pr nå er avlsplanen revidert og inne til godkjenning hos Mattilsynet. Det er noen endringer i revidert avlsplan, men registerinndelingen kan leses i nåværende avlsplan som ligger ute på vår hjemmeside. 

I følge revidert avlsplan har hopper, hingster og vallaker utstillingsrett uavhengig av registertilhørighet. Norskfødte hingster i C-registeret kan ikke kåres/avlsgodkjennes i utgangspunktet. Se revidert avlsplan når den kommer ut for unntakene. 

 

Diva, fotograf Ada Marlene Vrolijk
Diva, fotograf Ada Marlene Vrolijk