Seminar på Breivoll Gård DNT 1. oktober 2022

08.10.2022

Seminar med Dixie og Bonny Down fra SD Cob's i Oxford, UK.

Den 1. oktober 2022 arrangerte vi i Norsk Gypsy Cob Forening seminar med foredragsholdere fra Gypsy Coben's hjemland UK, nemlig Dixie og Bonny Down fra SD Cob's i Oxford. De kommer fra en familie som har avlet denne flotte rasen i generasjoner, og er det noen som kan denne rasen godt, var dette helt klart de beste vi kunne få med oss for å fortelle om bakgrunn/historikk, bruk, eksteriør, avl etc.

Damene startet med å introdusere seg selv og oppdrettet som drives av familien. De er sigøynere og stolte av sin bakgrunn og sine tradisjoner. Hesten har for dem alltid vært en stor del av det daglige livet, og de har alltid vært avhengige av å ha sterke og solide hester man kan stole på i allslags bruk, både i forhold til arbeid og til hygge for barna. Derfor har de alltid hatt lynne som en svært viktig faktor i sin avl, i likhet med et godt eksteriør i forhold til den jobben en slik hest skal gjøre, som består mye av å kunne trekke tungt.

De forklarte hva som var viktig med hestens eksteriør og viste mange bilder for å visualisere hva som var viktige bygningstrekk. En god Gypsy Cob skal uansett høyde ha de samme trekkene, det er ikke slik at en mindre eller større GC skal ha mindre behåring, smalere bygning/beinstamme eller andre avvik fra type. Det er klart at en stor GC vil måtte ha et større hode da det hele skal være i proposjon med resten av kroppen, men et GC hode skal allikevel ikke være grovt eller tungt i forhold til resten av kroppen (se også eksteriørbeskrivelse i avlsplanen til NGCF - den er utarbeidet med bakgrunn i TGCA (moderstamboken) sin «breed type» som samsvarer med hvordan en Gypsy Cob skal se ut). En Gypsy Cob skal aldri være kantete, den skal se rund ut fra alle vinkler. Den skal bl.a ikke ha et hellende kryss (skibakke fra krysset og ned til halen), den skal ha hvelvede ribbein, den skal ha et nett hode, og sterke ledd og kraftig beinstamme.

Det ble også snakket mye om behåring. De presiserte hvor viktig god behåring var på rasen! Manglende behåring skal trekkes mye, med andre ord var manglende behåring på bein likelydende med å ikke være en Gypsy Cob (dvs hester uten særlig hovskjegg). I følge avlsplanen og damene fra SD Cob's skal hovskjegget omkranse hoven både foran og bak.

Derimot skal en Gypsy Cob med rikelig behåring på bein også måtte ha en god og riktig kropp, og alt det som gjør en god GC. Det blir ikke en god GC bare den har nok behåring, men den MÅ ha god behåring i tillegg til et godt eksteriør ellers for å kunne kategoriseres som en god GC. Dette er spesielt viktig når man tenker avl, og hvilke dyr man tenker man skal avle videre på. De som ikke egner seg for avlen vil allikevel være svært gode brukshester som man skal hegne om. 

Det ble også stilt spørsmål fra salen om hva som kunne være forskjellen på en Gypsy Cob og en Gypsy Vanner, Dixie og Bonny fortalte hvordan Vanner navnet hadde oppstått; da rasen ble importert til USA for en del år tilbake var det en av de store importørene som «fant opp» et nytt navn på rasen og en raseforening i USA, det var Gypsy Vanner og Gypsy Vanner Horse Society. Dette er ikke et navn som noensinne har blitt brukt i rasens hjemland, og det er akkurat den samme rasen. Så langt tilbake de kunne huske er rasen kalt Gypsy Cob blant de som har avlet den fram. Det ble samtidig spurt om navnet tinker og hva de mente om det, de var veldig tydelige på at dette er et navn de IKKE synes noe om, det er en lite hyggelig benevnelse på omreisende/sigøynere og har ingenting med denne rasen å gjøre! Vi håper derfor at de fleste prøver å ikke bruke dette navnet på rasen.

De viste bilder fra eget oppdrett fra 30 år tilbake. Dessverre hadde de hatt en stallbrann hvor mange gamle bilder hadde brent opp, men de hadde noen som de delte med oss. Disse bildene viste også utviklingen de har hatt på sitt eget oppdrett fra 30 år tilbake og fram til nå. Målet er alltid å avle bedre en det du allerede har, og bestrebe å bli bedre med tiden, og jobbe videre med de egenskapene som gjør en god GC. 

De viste oss også bilder med arbeidsutstyr og forklarte hvorfor en GC måtte ha en bygning som beskriver en god kjørehest. Har den en bygning som avviker veldig vil den f.eks ikke kunne trekke tungt, få slitasjeskader i arbeid og ikke egne seg til den jobben den skal gjøre. Derfor er ikke utstillinger bare en «skjønnhetskonkurranse», men gir også en pekepinn på om hesten er egnet for en heldags arbeid eller ikke, om den har god holdbarhet, i tillegg til et lynne som sier noe om den kan brukes til det den skal brukes til. 

Lynnet på rasen er svært viktig, i tillegg til å skulle være en bra arbeidshest skal den også kunne være en hest som alle i familien kan bruke, og som både barn og voksne kan holde på med. Den skal være trygg og rolig. 

I avlen var de opptatt av å bruke de foreldredyrene man visste ville gi gode egenskaper videre, foreldredyr som matchet, foreldredyr som kunne oppveie for noen mangler på den andre. Store tunge hoder som ikke harmonerte med resten av kroppen prøver de å unngå å avle på da det ofte var trekk som gjerne gikk igjen, de presiserte også at både hingst og hoppe bidro med sin genetikk, derfor var det viktig å bruke to foreldredyr med egenskaper man ønsket å bringe videre, men unngå foreldredyr med trekk som var lite ønskelige. Ikke alle hester skal avles på, men man kan som regel få gode brukshester av de som ikke bør gå i avlen videre.

Det ble også spurt om opphavet til rasen, hvilke andre raser var medvirkende, men de var opptatt av at rasen hadde eksistert såpass lenge, at så lenge de kunne huske og deres foreldre og besteforeldre kunne huske, var det Gypsy Cob som ble avlet med Gypsy Cob, og ikke andre innblandinger.

Det var mange spennende ting som ble snakket om på seminaret, og Down's damene var flinke til å formidle, svare på spørsmål og komme med gode tips og råd. De veiledet også de norske dommerne under utstillingen tidligere på dagen i GC-klassen.

Deltagerne på seminaret har gitt tilbakemelding om at de syntes innholdet var spennende og lærerikt. Det var 30 deltagere, og alle kunne tenke seg noe tilsvarende igjen senere. Vi i Norsk Gypsy Cob Forening vil fortsette å ta inn kompetanse fra rasens hjemland for å øke kunnskap om rasen her hjemme. Da er det ekstra hyggelig at såpass mange valgte å ta turen denne gangen. Det motiverer for tilsvarende arrangement senere.

Bildene er fra Down familiens private album, og vi har fått tillatelse til å bruke dem. De kan ikke kopieres og brukes i andre sammenhenger.

Mvh

Styret i NGCF